Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ofev, nindetanib, kapsułka á 150 mg we wskazaniu: śródmiąższowe zapalenie płuc (ICD10: J84) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

śródmiąższowe zapalenie płuc (ICD10: J84)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.194.2020.AK; 04.02.2020
Pismem z dnia 24.02.2020 r. znak: PLD.4530.194.2020.AB zlecenie wycofano

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie