Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 2,5 mg, 21 kaps., kod EAN: 05909991185626, Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 25 mg, 21 kaps., kod EAN: 05909990086771; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 10 mg, 21 kaps., kod EAN: 05909990086702; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 5 mg, 21 kaps., kod EAN: 05909990086696; Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde, 15 mg, 21 kaps., kod EAN: 05909990086764 stosowanych w ramach programu lekowego: „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD10 C 90.0)”

Wskazanie:

w ramach programu lekowego: „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD10 C 90.0)”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1713.2019.12.AP; PLR.4600.1716.2019.12.AP; PLR.4600.1715.2019.12.AP; PLR.4600.1723.2019.12.AP; PLR.4600.1714.2019.12.AP

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 34/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 34/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 34/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 34/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 34/2020
pdfAneks do zlecenia 34/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 34/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 10.07.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 34/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 34, analiza OT.4331.7.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Revlimid (lenalidomid) w skojarzeniu z deksametazonem we wskazaniu: „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD-10: C90.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Mirosław Zieliński Prezes Krajowego Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN

  pdf 01

  Całość analizy weryfikacyjnej
  Uwaga przedstawia argumenty, które mają wskazywać na zasadność refundacji leku Revlimid w analizowanym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Aleksandra Rudnicka rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

  pdf 01

  Całość analizy weryfikacyjnej
  Uwaga przedstawia argumenty, które mają wskazywać na zasadność refundacji leku Revlimid w analizowanym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  3.

  Lidia Usnarska-Zubkiewicz Ekspert kliniczny

  pdf 01

  Rozdział 3.6, tabela 10, str. 25; Rozdział 6.3.1 str. 72, Rozdział 11, str. 85
  Uwaga dotyczy wyboru komparatorów i szacowania populacji docelowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 4.1.1, str. 32; Rozdział 11; str. 85
  Uwaga dotyczy skuteczności VMP i VTD.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 4.3, str. 48; Rozdział 11, str. 85
  Uwaga dotyczy wyboru punktów końcowych do oceny skuteczności terapii stosowanej w I linii leczenia szpiczaka mnogiego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 6.3.1, str. 71; Rozdział 11, str. 87
  W uwadze przedstawiono własne oszacowania liczebności populacji docelowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  4.

  Łukasz Targoński

  pdf 01

  Rozdział 6.3.1, str. 71; Rozdział 11, str. 87
  W uwadze przedstawiono własne oszacowania liczebności populacji docelowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 4.1.1, str. 32; Rozdział 11; str. 85
  Uwaga dotyczy skuteczności VMP i VTD.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 4.3, str. 48; Rozdział 11, str. 85
  Uwaga dotyczy wyboru punktów końcowych do oceny skuteczności terapii stosowanej w I linii leczenia szpiczaka mnogiego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  5.

  Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Ekspert kliniczny

  pdf 01

  Całość analizy weryfikacyjnej
  Uwaga przedstawia argumenty, które mają wskazywać na zasadność refundacji leku Revlimid w analizowanym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  6.

  Jan Zaucha Ekspert kliniczny

  pdf 01

  Rozdział 3.1.2.3, str. 15; tabela 10, str. 25; Rozdział 6.1.2, str. 72; Rozdział 11, str. 85
  Uwaga dotyczy wyboru komparatorów.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 4.1.1, str. 32; Rozdział 11; str. 85
  Uwaga dotyczy skuteczności VMP i VTD.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 4.3, str. 48; Rozdział 11, str. 85
  Uwaga dotyczy wyboru punktów końcowych do oceny skuteczności terapii stosowanej w I linii leczenia szpiczaka mnogiego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Rozdział 6.2, str. 69; Rozdział 11 str. 87
  W uwadze przedstawiono własne oszacowania liczebności populacji docelowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  7.

   

  pdf 01

  Rozdział 3.6, tabela 10, str. 25; Rozdział 6.3.1 str. 72, Rozdział 11, str. 85
  Uwaga dotyczy wyboru komparatorów.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 4.1.1, str. 32; Rozdział 11; str. 85
  Uwaga dotyczy stosowania Rd, VMP i VTD.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  8.

  Marcin Brudnicki Przedstawiciel firmy Celgene sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdział 3.6, tabela 10, komentarz pod tabelą 10 str. 25; Rozdział 6.3.1 str. 72
  Uwaga dotyczy wyboru komparatorów i szacowania populacji docelowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 5.3.4, str. 64
  Wnioskodawca przedstawił wyniki analizy ekonomicznej dla porównania Rd z VMP i Rd z VTD przy uwzględnieniu wyników HR wskazanych przez NICE oraz przy uwzględnieniu aktualnego kosztu bortezomibu.
  Uwaga zmienia wnioskowanie z analizy ekonomicznej dla powyższych porównań.
  Rozdział 9, str. 77
  Uwaga wskazuje na pozytywne rekomendacje kliniczne i refundacyjne dla schematów Rd i RVd oraz na ugruntowaną pozycję terapii opartej na lenalidomidzie w leczeniu szpiczaka mnogiego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 11, str. 84, 85
  W uwadze przedstawiono argumenty przemawiające za złożeniem wniosków refundacyjnych dla schematu Rd i RVD
  . Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  9.

  Roman Sadżuga Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka

  pdf 01

  Całość analizy weryfikacyjnej
  Uwaga przedstawia argumenty, które mają wskazywać na zasadność refundacji leku Revlimid w analizowanym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  10.

  Artur Jurszczyn Ekspert kliniczny

  pdf 01

  Rozdział 3.1.2.3, str. 15; tabela 10, str. 25; Rozdział 6.1.2, str. 72; Rozdział 11, str. 85
  Uwaga dotyczy wyboru komparatorów.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie. Rozdział 4.1.1, str. 32; Rozdział 11; str. 85
  Uwaga dotyczy skuteczności VMP i VTD.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Rozdział 4.3, str. 48; Rozdział 11, str. 85
  Uwaga dotyczy wyboru punktów końcowych do oceny skuteczności terapii stosowanej w I linii leczenia szpiczaka mnogiego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie
  Rozdział 6.2, str. 69; Rozdział 11 str. 87
  W uwadze przedstawiono własne oszacowania liczebności populacji docelowej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  11.

  Paweł Bernatowicz Ekspert kliniczny

  pdf 01

  Całość analizy weryfikacyjnej
  Uwaga przedstawia argumenty, które mają wskazywać na zasadność refundacji leku Revlimid w analizowanym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  12.

  Łukasz Rokicki Prezes Zarządu Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec

  pdf 01

  Całość analizy weryfikacyjnej
  Uwaga przedstawia argumenty, które mają wskazywać na zasadność refundacji leku Revlimid w analizowanym wskazaniu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 40/2020 do zlecenia 34/2020
  (Dodano: 16.07.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 40/2020 do zlecenia 34/2020
  (Dodano: 17.08.2020 r.)

  go to zlecenie