Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml w skojarzeniu z Yervoy, ipilimumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml we wskazaniu: czerniak skóry z przerzutami (ICD-10: C43.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

czerniak skóry z przerzutami (ICD-10: C43.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.207.2020.1.AB; 04.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.12(13).2020
(Dodano: 27.02.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 47/2020 do zlecenia 36/2020
(Dodano: 04.03.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 22/2020 do zlecenia 36/2020
(Dodano: 02.04.2020 r.)

go to zlecenie