Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Roactemra, tocilizumab, roztwór do wstrzykiwań we wskazaniu: olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (ICD-10: M31.6) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (ICD-10: M31.6)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.12.2020.1.AB; 05.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.14.2020
(Dodano: 05.03.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 45/2020 do zlecenia 37/2020
(Dodano: 04.03.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 20/2020 do zlecenia 37/2020
(Dodano: 02.04.2020 r.)

go to zlecenie