Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kadcyla, trastuzumab emtansine, proszek do sporządzania roztworu do wstrzyknięć, ampułka á 100 mg we wskazaniu: rak piersi (ICD-10: C50.9) - leczenie adjuwantowe

Wskazanie:

rak piersi (ICD-10: C50.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.219.2020.AK; 05.02.2020
Pismem z dnia 25.02.2020 r. znak: PLD.4530.219.2020.2.AK zlecenie wycofano

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie