Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alecensa, alektynib, kapsułki twarde 150 mg we wskazaniu: mięsak nieresekcyjny (ICD-10: C49.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

mięsak nieresekcyjny (ICD-10: C49.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.234.2020.1.AB; 06.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.16.2020
(Dodano: 05.03.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 49/2020 do zlecenia 39/2020
(Dodano: 04.03.2020 r.)

go to zlecenie