Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie oceny poziomu dostępności w Polsce do terapii onkologicznych zarejestrowanych centralnie w UE i umieszczonych w aktualnych wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

AS.742.1.2020.DJK; 11.02.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania oceny

go to zlecenie