Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jakavi, ruksolitynib, tabletka, 20 mg, we wskazaniu: przewlekła kandydoza skórno-śluzówkowa (ICD-10: D84.8) z obecnością mutacji STAT1 oraz NFC1 NCF1, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

przewlekła kandydoza skórno-śluzówkowa (ICD-10: D84.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.287.2020.AK; 12.02.2020
Pismem znak PLD.4530.287.2020.2.AK z dn. 09.03.2020 r. - korekta zlecenia w związku z omyłką pisarską w zakresie stwierdzonej mutacji, z dotychczasowego "NFC1" na "NCF1"

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfWS.422.4.2020
pdfWS.422.4.2020 errata
(Dodano: 10.03.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 56/2020 do zlecenia 44/2020
(Dodano: 11.03.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 29/2020 do zlecenia 44/2020
(Dodano: 18.03.2020 r.)

go to zlecenie