Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Metopirone, metyrapon, kapsłki miękkie 250 mg we wskazaniu: zespół Cushinga (ICD-10: E24) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

zespół Cushinga (ICD-10: E24)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.296.20201.AB; 13.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.18.2020
(Dodano: 09.03.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 54/2020 do zlecenia 47/2019
(Dodano: 11.03.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 27/2020 do zlecenia 47/2020
(Dodano: 18.03.2020 r.)

go to zlecenie