Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tecentriq, atezolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji,1200 mg we wskazaniu: drobnokomórkowy rak płuca - choroba rozległa (ICD-10; C34) leczenie w skojarzeniu z karboplatyną i etopozydem, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

drobnokomórkowy rak płuca - choroba rozległa (ICD-10; C34) leczenie w skojarzeniu z karboplatyną i etopozydem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.389.2020.1.SG; 24.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 65/2020 do zlecenia 49/2020
(Dodano: 30.03.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 31/2020 do zlecenia 49/2020
(Dodano: 02.04.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.20.2020
(Dodano: 08.05.2020 r.)

go to zlecenie