Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Alunbrig, brigatinibum, tabletki powlekane 90 mg; 180 mg, 28, tabl. (7 tabl. 90 mg 21 tabl. 180 mg) EAN: 07038319119987; Alunbrig, brigatinibum, tabletki powlekane, 30 mg, 28, tabl. EAN: 07038319119970

Wskazanie:

w ramach programu lekowego: "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1841.2019.12.PB; PLR.4600.1842.2019.12.PB; 24.02.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 50/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 50/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 50/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 50/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 50/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25.08.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 50/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 62/2020 do zlecenia 50/2020
  (Dodano: 03.09.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 62/2020 do zlecenia 50/2020
  (Dodano: 02.09.2020 r.)

  go to zlecenie