Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Silodosin Recordati, Silodosinum, kapsułki twarde, 8 mg, 90 kaps., kod EAN: 05391519923542 ; Silodosin Recordati, Silodosinum, kapsułki twarde, 4 mg, 30 kaps., kod EAN: 05391519923528; Silodosin Recordati, Silodosinum, kapsułki twarde, 8 mg, 30 kaps., kod EAN: 05391519923535

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych: Leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.154.2020.2.MN PLR.4500.152.2020.2.MN PLR.4500.153.2020.2.MN; 04.03.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 56/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 56/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 56/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 56/2020
pdfAneks do zlecenia 56/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 56/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 31.07.2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 56/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4330.7.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Silodosin Recordati (silodosinum) we wskazaniu: leczenie objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Wojciech Cieślikowki ekspert kliniczny

  pdf 01

  W przesłanych uwagach eksperci kliniczni wskazują na skuteczność i bezpieczeństwo ocenianej technologii medycznej, zwracając szczególną uwagę na korzystny profil bezpieczeństwa, zwłaszcza u pacjentów z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem. Uwagi nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Tomasz Gołąbek ekspert kliniczny

  pdf 01

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 49/2020 do zlecenia 56/2020
  (Dodano: 07.08.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 49/2020 do zlecenia 56/2020
  (Dodano: 02.09.2020 r.)

  go to zlecenie