Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) - z mutacją w genie EGFR (insercja GGT/CAC w eksonie 20) w stadium rozsiewu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34.8) - z mutacją w genie EGFR (insercja GGT/CAC w eksonie 20) w stadium rozsiewu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.449.2020.3.AB; 09.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.65.2020
(Dodano: 22.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 71/2020 do zlecenia 58/2020
(Dodano: 07.04.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 34/2020 do zlecenia 58/2020
(Dodano: 08.04.2020 r.)

go to zlecenie