Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Repatha, Ewolokumab, roztwór do wtrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym

Wskazanie:

hipercholesterolemia rodzinna (ICD-10: E78.01)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.620.2020.AK; 25.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 38/2020 do zlecenia 63/2020
(Dodano: 24.04.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 86/2020 do zlecenia 63/2020
(Dodano: 24.04.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.24.2020
(Dodano: 21.05.2020 r.)

go to zlecenie