Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Yervoy, Ipilimumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 200 mg

Wskazanie:

czerniak skóry (ICD-10: C43)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.482.2020.1.AK; 25.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.25.2020
(Dodano: 20.04.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 85/2020 do zlecenia 64/2020
(Dodano: 24.04.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 37/2020 do zlecenia 64/2020
(Dodano: 28.04.2020 r.)

go to zlecenie