Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10:C34.8) - mutacja w genie EGFR (L858R w eksonie 21) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca (ICD-10:C34.8) - mutacja w genie EGFR (L858R w eksonie 21)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.685.2020.AK; 25.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.66.2020
(Dodano: 22.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 84/2020 do zlecenia 66/2020
(Dodano: 24.04.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 36/2020 do zlecenia 66/2020
(Dodano: 04.05.2020 r.)

go to zlecenie