Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, Ibrutynib, kapsułki twarde we wskazaniu: nawracający i oporny chłoniak śledzionowy strefy brzeżnej (ICD-10: C85.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nawracający i oporny chłoniak śledzionowy strefy brzeżnej (ICD-10: C85.7)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.695.2020.1.AK; 26.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.27.2020
(Dodano: 20.04.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 87/2020 do zlecenia 67/2020
(Dodano: 24.04.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 39/2020 do zlecenia 67/2020
(Dodano: 29.04.2020 r.)

go to zlecenie