Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, we wskazaniu: chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy (ICD-10: C83.5) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

we wskazaniu: chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy (ICD-10: C83.5) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.769.2020.1.AB; 31.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.30.2020
(Dodano: 28.04.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 44/2020 do zlecenia 72/2020
(Dodano: 04.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 92/2020 do zlecenia 72/2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

go to zlecenie