Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, we wskazaniu: skaza naczyniowa Rendu-Webera-Oslera (ICD-10: I78.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

we wskazaniu: skaza naczyniowa Rendu-Webera-Oslera (ICD-10: I78.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 2 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.764.2020.1.AB; 31.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.31.2020
(Dodano: 22.04.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 41/2020 do zlecenia 73/2020
(Dodano: 04.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 89/2020 do zlecenia 73/2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

go to zlecenie