Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Repatha, ewolokumab, roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka á 140 mg/ml

Wskazanie:

we wskazaniu: przewlekły zespół wieńcowy. Wielonaczyniowa choroba wieńcowa. (ICD10: I25.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 2 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.768.2020.1.SG; 31.03.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.32.2020
(Dodano: 27.04.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 42/2020 do zlecenia 76/2020
(Dodano: 30.04.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 90/2020 do zlecenia 76/2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

go to zlecenie