Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacyzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 25 mg/ml (fiolka po 16ml)

Wskazanie:

we wskazaniu: surowiczy nowotwór szyjki macicy o zaawansowaniu miejscowym (ICD10: C53), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.779.2020.1.SG; 01.04.2020
Pismem z dnia 23.04.2020 r. znak: PLD.4530.779.2020.3.SG zlecenie wycofano

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.33.2020
(Dodano: 23.04.2020 r.)

go to zlecenie