Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vitrakvi, larotrectinibum, roztwór doustny, 20 mg/ml

Wskazanie:

we wskazaniu: desmoplastyczny guz drobnookrągłokomórkowy (DSRCT) w postaci rozsianej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.998.2020.KW; 01.04.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 30/2020 do zlecenia 78/2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.5.2020
(Dodano: 21.05.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 30/2020 do zlecenia 78/2020
(Dodano: 04.06.2020 r.)

go to zlecenie