Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epidyolex, cannabidiolum, roztwór doustny á 100 mg/ml

Wskazanie:

we wskazaniu: padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Dravet

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.416.2020.1.KW; 01.04.2020
Pismem znak: PLD.45340.1183.2020.KW z dnia 24.04.2020 r. dodano wskazanie: padaczka lekooporna w przebiegu zespołu Lennoxa Gastauta
Pismem z dnia 30.04.2020 r. znak: PLD.45340.416.2020.3.KW zlecenie wycofano

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie