Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 420 mg

Wskazanie:

rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) – VII linia leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.825.2020.1.AK; 07.04.2020;

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 96/2020 do zlecenia 81/2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 47/2020 do zlecenia 81/2020
(Dodano: 11.05.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.34.2020
(Dodano: 21.05.2020 r.)

go to zlecenie