Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erbitux, cetuximabum, roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 20 ml, kod EAN: 05909990035922; Erbitux, cetuximabum, roztwór do infuzji, 5 mg/ml, 1, fiol. 100 ml, kod EAN: 05909990035946

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1909.2019.10.PB; PLR.4600.1910.2019.10.PB; 08.04.2020;

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 84/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 84/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 84/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 84/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 84/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20.08.2020 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 84/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.17.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Erbitux (cetuksymab) w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  dr n. med. Magdalena Wiśniewska specjalista onkologii klinicznej

  pdf 01

  Uwaga ogólna:
  Uwaga dot. opinii na temat leku oraz podkreślenia skuteczności leku.

  2.

  lek med. Paweł Potocki Oddział Kliniczny Onkologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

  pdf 01

  Uwaga ogólna:
  Uwaga dot. opinii na temat leku oraz podkreślenia skuteczności leku.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 59/2020 do zlecenia 84/2020
  (Dodano: 27.08.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 59/2020 do zlecenia 84/2020
  (Dodano: 01.09.2020 r.)

  go to zlecenie