Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Wskazanie:

nawrotowy rak jajnika (ICD-10: C56) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.384.2020.1.AB; 08.04.2020;

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.36.2020
(Dodano: 04.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 95/2020 do zlecenia 86/2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 46/2020 do zlecenia 86/2020
(Dodano: 15.05.2020 r.)

go to zlecenie