Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 10 mg/ml

Wskazanie:

sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.800.2020.1.SG; 14.04.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.37(44).2020
(Dodano: 13.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 102/2020 do zlecenia 87/2020
(Dodano: 20.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 49/2020 do zlecenia 87/2020
(Dodano: 15.05.2020 r.)

go to zlecenie