Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stivarga, regorafenib, tabletki powlekane á 40 mg

Wskazanie:

rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22) u pacjenta po procedurze transplantacji wątroby

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.936.2020.2.AK; 17.04.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.38.2020
(Dodano: 21.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 45/2020 do zlecenia 88/2020
(Dodano: 28.04.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 93/2020 do zlecenia 88/2020
(Dodano: 07.05.2020 r.)

go to zlecenie