Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Votrient, pazopanib, tabletki á 400 mg

Wskazanie:

rak nerki (ICD-10: C64)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.956.2020.1.AK; 21.04.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.40.2020
(Dodano: 18.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 115/2020 do zlecenia 90/2020
(Dodano: 22.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 52/2020 do zlecenia 90/2020
(Dodano: 27.05.2020 r.)

go to zlecenie