Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Wskazanie:

rak drobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w III i kolejnej linii leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.990.2020.1.AB; 24.04.2020;

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT_422.42.2020
(Dodano: 27.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 124/2020 do zlecenia 93/2020
(Dodano: 27.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 55/2020 do zlecenia 93/2020
(Dodano: 27.05.2020 r.)

go to zlecenie