Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie analizy kosztów i przedstawienie jej wyników wraz z propozycją wyceny dla produktów dotyczących wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, określonych w Zarządzeniu Nr 51/2020/DSOZ z dnia 4 kwietnia 2020 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

.DJK; 06.04.2020

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie analizy kosztów i przedstawienie jej wyników wraz z propozycją wyceny

hr

Raport Agencji:

pdfWT.541.2.2020
(Dodano: 28.04.2020 r.)

go to zlecenie