Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane

Wskazanie:

rak płaskonabłonkowy płuca (ICD-10: C34.8) - mutacja w genie EGFR (L858R w eksonie 21)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.988.2020.AK; 23.04.2020; 06.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.41.2020
(Dodano: 19.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 116/2020 do zlecenia 95/2020
(Dodano: 22.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 53/2020 do zlecenia 95/2020
(Dodano: 27.05.2020 r.)

go to zlecenie