Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zastosowanie substancji czynnej pregabalinum w zakresie wskazania: neuropatia u dzieci do 18 roku życia

Wskazanie:

neuropatia u dzieci do 18 roku życia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4504.321.2020.DK; 06.05.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.11.2020
(Dodano: 09.06.2020 r.)

go to zlecenie