Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bedrolite, CBD 9% + THC <1%, granulat á 5 g

Wskazanie:

padaczka i jaskra w przebiegu zespołu Sturge’a-Webera

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3g ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7318.2019.6.KW; 30.04.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.6.2020
(Dodano: 09.07.2020 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 39/2020 do zlecenia 99/2020
(Dodano: 09.07.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 39/2020 do zlecenia 99/2020
(Dodano: 02.09.2020 r.)

go to zlecenie