Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tasigna, nilotinib, kapsułki á 200 mg

Wskazanie:

ostra białaczka limfoblastyczna Ph (ICD-10: C91.0) z obecnością mutacji V299LL w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1093.2020.AK;05.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 127/2020 do zlecenia 101/2020
(Dodano: 03.06.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.47.2020
(Dodano: 15.06.2020 r.)

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 58/2020 do zlecenia 101/2020
(Dodano: 27.07.2020 r.)

go to zlecenie