Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rinvoq, upadacytynib, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 15 mg, 28, tabletka, kod EAN: 08054083020334

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z Wnioskodawcą programu lekowego: B.33. „LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2000.2019.17.RB; 30.04.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 102/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 102/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 102/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 102/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 102/2020
pdfUzupełnienie do zlecenia 102/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 102/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15.10.2020 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 102/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  go to zlecenie
  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.20.2020 (BIP 102/2020)

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Rinvoq (upadacytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M 05, M 06, M 08)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Roman Markowski - Pełnomocnik AbbVie Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Rozdział 3.6 (str. 23) Technologie alternatywne wskazane przez wnioskodawcę Dotyczy: ograniczenia komparatorów w dalszych liniach leczenia do tocilizumabu, baricytynibu i tofacytynibu.

  Uwaga stanowi podtrzymanie stanowiska wnioskodawcy co do prawidłowości wyboru komparatorów, mimo zastrzeżeń analityków Agencji przedstawionych w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdział 3.6 (str. 23) Technologie alternatywne wskazane przez wnioskodawcę
  Dotyczy: wykluczenia grupy inhibitorów TNF jako komparatorów w dalszych liniach leczenia.
  Uwaga stanowi polemikę z zastrzeżeniami analityków Agencji przedstawionymi w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdział 3.6 (str. 23) Technologie alternatywne wskazane przez wnioskodawcę
  Dotyczy: wykluczenia rytuksymabu jako komparatora w dalszych liniach leczenia.
  Uwaga stanowi podtrzymanie stanowiska wnioskodawcy dotyczącego zasadności pominięcia rytuksymabu wśród komparatorów, mimo zastrzeżeń analityków Agencji przedstawionych w AWA.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdział 3.6 (str. 23) Technologie alternatywne wskazane przez wnioskodawcę
  Dotyczy: uwzględnienia baricytynibu jako komparatora w dalszych liniach leczenia.
  Uwaga stanowi podtrzymanie stanowiska wnioskodawcy odnośnie do zasadności uwzględnienia baricytynibu wśród komparatorów stosowanych w dalszych liniach leczenia, mimo przedstawionych w AWA zastrzeżeń analityków Agencji, wynikających z tego, że treść programu lekowego ogranicza stosowanie baricytynibu do pierwszej linii leczenia.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Rozdział 5.3.1. (str. 52)
  Ocena założeń i struktury modelu wnioskodawcy
  Dotyczy: modelowania ścieżek terapeutycznych w analizie ekonomicznej. Uwaga stanowi uzasadnienie przyjętego w AE sposobu modelowania.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdział 6.3 (str. 62) Ocena metodyki analizy wpływu na budżet wnioskodawcy
  Dotyczy: przyjętych przez wnioskodawcę założeń w analizie wpływu na budżet.
  Uwaga stanowi polemikę z przedstawionymi w AWA. zastrzeżeniami analityków Agencji odnośnie do założeń dotyczących przejmowania udziałów w rynku. Należy zaznaczyć że, z uwagi na informacje przedstawione przez eksperta, analitycy Agencji przedstawili w AWA obliczenia własne, mające na celu ocenę wpływu na budżet przy przyjęciu alternatywnych założeń względem tych przyjętych przez wnioskodawcę.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Rozdział 6.3.1 (str. 63) Ocena modelu wnioskodawcy
  Dotyczy: wiarygodności danych dot. liczebności populacji włączonej do programu lekowego wykorzystanych przez wnioskodawcę.
  Uwaga stanowi podkreślenie przez wnioskodawcę, że w analizach wykorzystano najlepsze dane dostępne na dzień składania wniosku.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 76/2020 do zlecenia 102/2020
  (Dodano: 23.10.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 76/2020 do zlecenia 102/2020
  (Dodano: 03.11.2020 r.)