Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RenaStart, proszek, puszka á 400 g

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek u dzieci w wieku od pierwszego do czwartego roku życia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7188.2019.AD; 06.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 32/2020 do zlecenia 104/2020
(Dodano: 03.06.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.7.2020
(Dodano: 09.06.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 32/2020 do zlecenia 104/2020
(Dodano: 21.07.2020 r.)

go to zlecenie