Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta, pertuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg (30 mg/ml), 1, fiol. 14 ml, kod EAN: 05902768001006 w ramach programu lekowego B.- POOPERACYJNE LECZENIE RAKA PIERSI PERTUZUMABEM I TRASTUZUMABEM (ICD-10 C 50)

Wskazanie:

w ramach programu lekowego B.- POOPERACYJNE LECZENIE RAKA PIERSI PERTUZUMABEM I TRASTUZUMABEM (ICD-10 C 50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1733.2019.26.MO; 08.05.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie