Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kanjinti, trastuzumabum, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, fiolka á 420 mg

Wskazanie:

rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) – VII linia leczenia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 2 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.809.2020.1.SG,; 08.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.50.2020
(Dodano: 23.06.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 131/2020 do zlecenia 106/2020
(Dodano: 03.06.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 60/2020 do zlecenia 106/2020
(Dodano: 24.07.2020 r.)

go to zlecenie