Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane á 80 mg

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca w stadium IV (ICD-10: C34.8) z obecnością mutacji c.2316C>A w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.996.2020.1.AK; 28.04.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT_422.45.2020
(Dodano: 27.05.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 122/2020 do zlecenia 107/2020
(Dodano: 27.05.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 54/2020 do zlecenia 107/2020
(Dodano: 29.05.2020 r.)

go to zlecenie