Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sutent, sunitynib, kapsułki á 50 mg, we wskazaniu: rak nerkowokomórkowy niejasnokomórkowy (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

rak nerkowokomórkowy niejasnokomórkowy (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1220.2020.AK; 14.05.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.51.2020
(Dodano: 09.06.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 136/2020 do zlecenia 109/2020
(Dodano: 09.06.2020 r.)

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 62/2020 do zlecenia 109/2020
(Dodano: 29.07.2020 r.)

go to zlecenie