Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tagrisso, ozymertynib, tabletki powlekane

Wskazanie:

we wskazaniu: rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją kierującą EGFR: p.Gly719Ala (c.2156G>C); p.Gly719Ser (c.2155G>A); p.Gly719Cys (c.2155G>T) w eksonie 18 w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.900.2020.2.AB; 08.06.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 80/2020 do zlecenia 149/2020
(Dodano: 09.07.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 164/2020 do zlecenia 149/2020
(Dodano: 09.07.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.69.2020
(Dodano: 17.07.2020 r.)

go to zlecenie