Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cabometyx, kabozantynib, tabletki á 60 mg,

Wskazanie:

zaawansowany rak brodawkowaty nerki z przerzutami (ICD-10: C64.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1652.2020.1.SG; 03.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 186/2020 do zlecenia 155/2020
(Dodano: 28.07.2020 r.)

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 87/2020 do zlecenia 155/2020
(Dodano: 03.08.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.77.2020
(Dodano: 07.08.2020 r.)

go to zlecenie