Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 25 mg/ml, 1, fiol. 4 ml, kod EAN: 05901549325126

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego, tj. we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1698.2019.44.DK, 18.06.2020;

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 159/2020
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 159/2020
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 159/2020
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 159/2020
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 159/2020

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 159/2020

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25.09.2020 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 159/2020

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.30.2020

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Keytruda (pembrolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Aneta Mela – MSD Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga nr 1:
  Agencja podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w AWA.
  Uwaga nr 2:
  Uwaga zasadna, jednakże nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 69/2020 do zlecenia 159/2020
  (Dodano: 30.09.2020 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 69/2020 do zlecenia 159/2020
  (Dodano: 06.10.2020 r.)

  go to zlecenie