Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zejula, Niraparib, kapsułki twarde á 100 mg

Wskazanie:

nowotwór złośliwy jajnika (ICD-10: C56) w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.1951.2020.1.AK; 27.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 201/2020 do zlecenia 164/2020
(Dodano: 27.08.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 96/2020 do zlecenia 164/2020
(Dodano: 28.08.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.87.2020
(Dodano: 07.09.2020 r.)

go to zlecenie