Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, Lenalidomid, kapsułki twarde á 10 mg

Wskazanie:

chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (ICD-10: C82.7) w ramach terapii skojarzonej z rituximabem w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2060.2020.1.AK; 27.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.86.2020
(Dodano: 28.08.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 202/2020 do zlecenia 165/2020
(Dodano: 27.08.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 97/2020 do zlecenia 165/2020
(Dodano: 08.09.2020 r.)

go to zlecenie