Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Emgality, Galcanezumab-gnlm, ampułko-strzykawka á 120 mg

Wskazanie:

przewlekłe migrenowe bóle głowy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.2016.2020.KW; 23.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.13.2020
(Dodano: 09.11.2020 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 82/2020 do zlecenia 169/2020
(Dodano: 10.11.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 82/2020 do zlecenia 169/2020
(Dodano: 13.11.2020 r.)

go to zlecenie