Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Inlyta, Aksytynib, tabletki á 5 mg

Wskazanie:

rak jasnokomórkowy nerki w fazie rozsiewu (ICD-10: C64) – IV linia leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2017.2020.AK; 23.07.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.82.2020
(Dodano: 21.08.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 194/2020 do zlecenia 170/2020
(Dodano: 20.08.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 92/2020 do zlecenia 170/2020
(Dodano: 02.09.2020 r.)

go to zlecenie