Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tafinlar, dabrafenib, kapsułki twarde á 75 mg

Wskazanie:

rak niedrobnokomórkowy płuca (ICD-10: C34) w ramach II linii leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2297.2020.AK; 10.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.91.2020
(Dodano: 27.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 212/2020 do zlecenia 180/2020
(Dodano: 10.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 102/2020 do zlecenia 180/2020
(Dodano: 10.09.2020 r.)

go to zlecenie