Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lenvima, lenwatynib, kapsułki twarde á 4 mg

Wskazanie:

niejodochwytny rak brodawkowaty tarczycy (ICD10: C73)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2309.2020.1.AK; 11.08.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.93.2020
(Dodano: 07.09.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 214/2020 do zlecenia 181/2020
(Dodano: 10.09.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 104/2020 do zlecenia 181/2020
(Dodano: 15.09.2020 r.)

go to zlecenie